วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วโรงงาน
โกลบวาล์ว (Globe Valve) สามารถใช้ได้ทั้งเปิด-ปิด เนื่องจากมีการหักเหทิศทางการไหลของของไหล ให้ขึ้นไปในแนวตั้งฉากจึงหมุนเปิดและปิดได้ง่ายกว่า สามารถใช้กับระบบที่มีความแตกต่างความดันสูงมากๆได้ ทำให้เป็นวาล์วที่เหมาะกับการควบคุมอัตราการไหลของของไหล