วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วโรงงาน
สวิง เช็ควาล์ว (Swing Check Valve) เป็นวาล์วที่ออกแบบให้ของไหลเดินทางได้ทางเดียว ป้องกันการไหลย้อน โดยก้านวาล์วภายในจะถูกดันเพื่อเปิดเวลามีของไหลไหลผ่านและจะปิดหากของไหลไหลย้อนกลับ สามารถติดตั้งในแนวดิ่งได้แต่ของเหลวต้องไหลขึ้น