วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วโรงงาน
เกทวาล์ว (Gate Valve) เหมาะสำหรับการใข้งานประเภทเปิด-ปิดของของไหล แต่ไม่เหมาะกับการปรับอัตราการไหลเพราะจะทำให้หน้าวาล์วเกิดการสึกกร่อน
ข้อดีคือสามารถปิดได้สนิท ใช้กับของไหลได้ทั้ง 2 ทางและมีความดันตกน้อย ส่วนข้อเสียคือเปิด-ปิดได้ช้า และอาจมีการสึกกร่อนที่หน้าวาล์วทำให้รั่วเนื่องจากเกิดความเร็วสูงระหว่างเปิด-ปิด