วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วโรงงาน
เวเฟอร์ เช็ควาล์ว (Wafer Check Valve) เป็นวาล์วกันกลับแบบ Wafer Design มีขนาดกระทัดรัด ลดพื้นที่การใช้งาน ลดวัสดุที่ใช้และลดน้ำหนักบนท่อเมื่อติดตั้ง

Single-Plate Wafer Check Valve ค่าความดันตกคร่อมของวาล์วน้อย เพราะวาล์วเปิดกว้างและกีดขวางการไหลน้อยแต่ยังมีมากกว่าแบบ Dual Plate โดยมีมุมการเปิดประมาณ 60 ํ-70 ํ

Dual-Plate Wafer Check Valve ค่าความดันตกคร่อมของวาล์วกันกลับชนิดนี้ จะมีค่าต่ำที่สุด เพราะวาล์วเปิดกว้างและกีดขวางการไหลน้อยมาก โดยมีมุมการเปิดในแต่ละข้างประมาณ 80 ํ