วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วโรงงาน
ไซต์กราส (Sight Glass) หรือ Sight Glass Level Indicators ติดตั้งไว้ระหว่างท่อทางเดินน้ำยาหรือน้ำมัน ใช้เพื่อการดูของไหลในระหว่างกระบวนการผลิต สามารถใช้ดูสารไหลที่เป็นเคมี สารไหลความร้อนสูง และไอน้ำได้