วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วโรงงาน
พิสตันวาล์ว (Piston Valve) เป็นวาล์ว ควบคุมการเปิด/ปิด ด้วยลม การตัดต่อจะเร็วกว่าวาล์วแบบใช้ไฟฟ้ามาก เหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด