วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วโรงงาน
บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นวาล์วที่ใช้ระบายน้ำที่ด้านล่างของระบบท่อและใช้เป็นท่อระบายอากาศบนท่อ มีตัวถังทั้งแบบ 1 ส่วน 2 ส่วนและ 3 ส่วน มีทั้งแบบขนาดเต็มท่อ (Full Port) และ เล็กกว่าท่อ (Reduce Port) ข้อดีคือป้องกันการรั่วไหลได้ดี เปิดปิดได้เร็วเพราะหมุนเพียง 1/4 รอบ มีหลายแบบ หลายขนาด ส่วนข้อเสียคือไม่เหมาะกับการใช้งานประเภทปรับอัตราการไหลของของไหล