วัสดุต่างๆที่ใช้สำหรับการผลิตตัววาล์ว (Materials of Valve’s Body)

วัสดุที่ใช้ผลิตวาล์ว แบ่งออกได้เป็นหลายชนิด ตัวอย่างเช่น

  • เหล็กหล่อ (Cast Iron)
  • เหล็กกล้าผสม (Cast Steel, Carbon Steel, WCB)
  • เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel)
1. วาล์วเหล็กหล่อ (Cast Iron Body)

วาล์วเหล็กหล่อ จะมีคาร์บอนเป็นส่วนผสมมากกว่า 2 % โดยน้ำหนักทั้งหมด ไหลง่ายจึงเหมาะสำหรับการหล่อชิ้นงานมากกว่าและมีราคาถูกกว่าวาล์วเหล็กกว่า

  • วาล์วที่ใช้วัสดุเป็นเหล็กหล่อขาวเมื่อแตกเมื่อแตกจะมีสีเงินคาร์บอนที่ผสมจะอยู่ในลักษณะเหล็กคาร์ไบน์ทนต่อการสึกหรอได้ดีแต่เปราะ
  • วาล์วที่ใช้วัสดุเป็นเหล็กหล่อมาริเอเบิลคือเหล็กหล่อขาวที่ปรับโครงสร้างด้วยความร้อน
  • วาล์วที่ใช้วัสดุเป็นเหล็กหล่อเทาจะมีคาร์บอนเป็นเกล็ด มีความแข็งแรงตามขนาดของเกล็ดคาร์บอน
  • วาล์วที่ใช้วัสดุเป็นเหล็กหล่อเหนียว จะเป็นเหล็กหล่อที่มีคาร์บอนสูง และปรับโครงสร้างด้วยแม็กนีเซียม ทำให้สามารถกลึงได้เหมือนเหล็กหล่อเทาแต่คุณสมบัติทางกายภายสูงกว่า
2. วาล์วเหล็กกล้า (Cast Steel, Carbon Steel, WCB Body)

วาล์วเหล็กกล้า คือ วาล์วเหล็กที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมไม่เกินกว่า 2% โดยน้ำหนักทั้งหมดด้วยการใช้ออกซิเจนดึงคาร์บอนที่เกิดในเหล็กออกซึ่งมีกรรมวิธีในการผลิตหลายแบบทำให้สาารถแบ่งเหล็กกล้าออกเป็น 3 ประเภท

  • วาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel) มีคาร์บอน 0.05%-0.25%
  • วาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) มีคาร์บอน 0.25%-0.5%
  • วาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel) มีคาร์บอนมากกว่า 0.5%

การผสมโลหะและธาตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่คาร์บอนเข้าไปในเหล็กกล้าและการปรับโครงสร้างโมเลกุลของเหล็กทำให้ได้คุณสมบัติทางกายนภาพที่ดีขึ้น

3. วาล์วเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel Body)

วาล์วเหล็กไร้สนิม คือ วาล์วเหล็กกล้าที่ผสมโครเมียมมากกว่า 12% ทำให้มีความทนทานต่อการผุกร่อน และมีโครงสร้างที่สามารถใช้ความร้อนปรับโครงสร้าง (Heat Treatment) ทำให้มีความแข็งมากขึ้น และเมื่อผสมนิเกิ้ลลงในเหล็กไร้สนิมมากพอ ก็จะทำให้มีโครงสร้างออสติเนติก (Austenatic Structure) ซึ่งมีความแข็งแรง ความเหนียว และทนทานต่อการกัดกร่อนมาก

วัสดุของวาล์วที่เหมาะสมกับของเหลวแต่ละชนิด (Valve Material and Medium)

1. Chromium Steel, Stainless Steel เหมาะสำหรับของเหลวภายในท่อประเภท

Solvent, Coolants, Cooling Water, Steam Condensate, Neutral, Alkaline and Weak-Acid Saline Solutions, Ammonia and Ammonium Hydroxide, Caustic Soda Up to 20%, Boric Acid, Fatty Acid, Diesel Oil, Heating Oils

2. Austenitic Stainless Steel เหมาะสำหรับของไหลภายในท่อประเภท

Pure Steam (for SIP Application), Drinking Water, Swimming-Pool Water, Media of the Foodstuff Industry (e.g. dairies), Mineral Oil Industry, Aggressive Media such as Formic acid (up to 50%), Acetic Acid, Caustic Soda (up to 50% and 50 ํC), Phosphoric Acid, Nitric Acid (up to 50%), Sulphuric Acid (>95%)

3. Hastelloy C or Equivalent Nickel Alloys เหมาะสำหรับของไหลภายในท่อประเภท

Highly Aggressive Media (Hydrochloric Acid up to 10% at room temperature, Sulphuric Acid in all concentrations up to 50 ํC), Formic Acid and Nitric Acid in all concentrations, Bleaching Lye, Chloro-acetic Acid

4. High Temperature Austenitic Cast steel เหมาะสำหรับของไหลภายในท่อประเภท

High pressure, Steam, Condensate, Hydraulic Oil

5. Hot pressed-brass เหมาะสำหรับของไหลภายในท่อประเภท

Heating Installations and District Heating Plants, Cooling Water, Mineral Oils, Gas, Air Handling